Miksi joogaa lapsille, nuorille ja perheille?

Valmistuttuani lasten- ja nuorten joogaopettajaksi (RYT95) olen yhä vakuuttuneepi siitä, että jooga sopii kaikille meille ikään katsomatta. Parhaat vetämäni joogatunnit ovat ehdottomasti olleet ne perhejoogatunnit, joissa lapselle tärkeä aikuinen on lapsen kanssa joogatunnilla ja perheet nauttivat yhdessä tekemisestä satujen maailmassa. Isompien lasten ja myös nuorten jooga on erittäin tärkeää siksi, että nykylasten liikkumattomuus tai liikunnan yksipuolisuus sekä stressioireet ovat tuoneet lasten elämään uudenlaisia haasteita, joita jooga voisi osaltaa helpottaa.

Perhejoogaa

Perhejoogassa lapsi voi tuoda oman tärkeän aikuisen kanssaan joogatunnille. Perhejoogatunti on lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus ja heidän yhteistä aikaa, jota nykyään on aivan liian vähän. Nällä tunneilla sadut kuljettavat aikuisia ja lapsia mielikuvitusmaailmaan, joissa lapsen omalla toiminnalla ja tekemisellä on iso rooli. Perhejoogatunnin tavoitteet ja hyödyt ovat samoja kuin kaikilla lasten joogatunneilla. Perhejoogan hyödyt ja erot lasten joogaan nähden ovat lähinnä lapsen ja hänelle tärkeän aikuisen väliseen vuorovaikutuksen ja turvalliseen yhdessäolon tarjoamiseen.

Lasten jooga

voi antaa mahdollisuuden löytää liikkumisen ilon ja irrottautua ulkopuolelta tulevista kehotuksista liikkua tietyllä tavalla. Joogassa kehoa liikutetaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti: taivutetaan, venytetään, kierretään, ollaan ylösalaisin, hypellään, voimistellaan ja vahvistetaan. Jooga auttaa ylläpitämään ja palauttamaan lapsen luonnollista liikkuvuutta ja se vahvistaa ja voimistaa lapsen kehoa sekä auttaa lasta ja nuorta kehittämään ja vahvistamaan kehotietoisuutta. Liikunta myös aktivoi aivoja monipuolisesti ja vaikuttaa myönteisesti keskittymiseen, muistiin ja oppimiseen. Karkeamotoristen taitojen kehittymisen myötä liikunta tukee myös lasten hienomotoristen taitojen kehittymistä. Jooga on juurikin sitä monipuolista liikuntaa.

Jooga tukee ja auttaa lasta keskittymisen ja rauhoittumisen harjoittelussa. Lapsi voi harjoitella itsesäätelytaitoja ja tunteiden tunnistamista. Joogatunnilla opitut taidot keskittymiseen ja rauhoittumiseen usein siirtyvät myös koti-,päiväkotiympäristöön ja kouluun. Joogan avulla voidaan kehittää ja vahvistaa hengitystietoisuutta eli tietoisuutta omasta hengityksestä ja yhteydestä siihen. Joogatunneilla voidaan harjoitella myös sosiaalisia taitoja: kuuntelutaitoja, toisen huomioimista ja vuorottelua eri tuntiteemojen kautta.

Joogaa nuorille

Murrosikä on suurten muutosten aikaa. Tähän tärkeään ja ainutlaatuiseen elämänvaiheeseen jooga ja Minfulness tarjoavat konkreettisia keinoja vähentää stressiä ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Tietoinen liikkuminen, hyväksyvä tietoinen läsnäolo, hengitysharjoituket ja rentoutumisen harjoitteleminen rauhoittavat mieltä ja aivoja. Terve, oppiva mieli luo hyvän perustan myös opiskelulle.

Nuorten joogassa vahvistetaan myönteisen kehonkuvan syntymistä ja vahvistamista. Jooga voi luoda ja vahvistaa myös kehotietoisuutta, joka vaikuttaa monin tavoin siihen, miten huolehdimme omasta hyvinvoinnistamme. Nuorten jooga vahvistaa kehoa monipuolisesti ja kehittää tasapaino ja koordinaatiota. Jooga voi myös vahvistaa sosisaalisten taitojen kehittymistä. Ryhmään kuuluminen luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, iloa ja merkityksellisyyttä.

Näistä lähtökohdista käsin olen vakuuttunut ja tiedän sen jo kokemuksesta, että monet perheet, lapset ja nuoret pitävät ja hyötyvät lasten- ja nuorten joogaopettajan suunnittelemista ja toteuttamista joogatunneista.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image.png
Toivottavasti nähdään joogatunneillani, Anne